Over het verlies van een baby

Boek: Rouwen na het verlies van een baby

Op woensdag 22 november is het boek Rouwen na het verlies van je baby, uitgegeven door uitgeverij In de Wolken, verschenen.

Docufilmpjes Foto's


Vooraf: een nieuw woord

Er is door menigeen opgemerkt dat ouders die een kind verloren hebben, geen specifieke benaming hebben dat recht doet aan het levensingrijpende verlies dat hun leven tekent, zoals weduwen, weduwnaars en wezen dat wel hebben. Het is tijd dat voor ouders die een kind hebben verloren aan de dood, een naam is geschapen. Rouwtherapeut Kathy Beckers-Mansell noemt deze ouders in haar boeken en in het dagelijks leven: weeouders, weemoeder, weevader.

Achtergrond van dit project

Wanneer ouders een baby verliezen, is de omgeving en de maatschappij geneigd om het verlies te beschouwen als een verlies waar ouders snel weer overheen komen, omdat men meent dat de ouders niet veel te betreuren hebben om een kind dat niet of nauwelijks heeft geleefd. Deze opvatting komt niet overeen met de realiteit van de beleving van ouders die een baby verliezen en veroorzaakt extra leed. Daarom is het nodig dat er aandacht is voor deze onderbelichte vorm van rouw, dat er kennis en informatie beschikbaar komt over dit thema, zodat ouders die een baby verliezen betere zorg krijgen.

Boek & docufilmpjes

De uitgave van een boek, het schenken van een exemplaar van het boek aan 100 ziekenhuizen in Nederland en het maken en verspreiden van bijbehorende docufilmpjes over het verlies van een baby is het eerste project van Stichting Boeken van Betekenis.

Het boek Rouwen om het verlies van je baby, Levenslang verlangen naar je kind van de toekomst van rouwtherapeut Kathy Beckers-Mansell, is op 22 november 2017 verschenen bij uitgeverij In de Wolken. Het uitgeefproces is intensief ondersteund door rouwdeskundige Riet Fiddelaers-Jaspers van het Expertisecentrum Omgaan met Verlies. In het boek onderzoekt de auteur aan de hand van rouwtheorieën en citaten uit haar eerste boek over dit thema, Kind van de toekomst (2013), de rouw bij het verlies van een baby. Het boek biedt informatie aan weeouders, omgeving en hulpverleners zodat ze beter begrijpen waarom het verlies van een baby zo ingrijpend is. Met deze informatie kunnen ouders die een dergelijk verlies meemaken beter in hun rouw ondersteund worden. Het voorwoord van het boek is geschreven door schrijfster Kristien Hemmerechts, moeder van twee overleden baby’s.

Om de inhoud van het boek breder beschikbaar te maken in onze maatschappij, zijn docufilmpjes vervaardigd waarin de thema’s en kernpunten van het boek in beeld worden gebracht. Aan de filmpjes werkten mee: vele weeouders, schrijfster Kristien Hemmerechts, psychosociaal therapeut Freek Strebe, rouwdeskundige Riet Fiddelaers-Jaspers, hoogleraar Neonatologie Enrico Lopriore, maatschappelijk werker Monique Duijvestein, eigenaar Amelius Anita Reijerink, televisiepresentatrice Anita Witzier, concertpianiste Tatiana Kiourou en rouwtherapeut Kathy Beckers-Mansell. Deze filmpjes worden parallel met de uitgave van het papieren boek geplaatst op internet. Omdat een deel van onze bevolking meer beeldgericht en een deel van de bevolking niet in staat of bereid is om boeken te lezen, kunnen filmpjes een belangrijke aanvulling zijn op het boek. In de vorm van filmpjes kan de inhoud van de boek een groter doelgroep bereiken en troost en ondersteuning bieden. Daarnaast zal het boek geschonken worden aan ziekenhuizen in het hele land, zodat de informatie beschikbaar is voor weeouders, verpleegkundigen, artsen en hulpverleners. Tot slot zal kennis en informatie over het thema door middel van lezingen, presentaties en workshops worden verspreid en uitgedragen.

Tot onze vreugde verlenen fotografe Jessica Vink (VI-Photography) en filmmaker Jacques van Herten hun belangeloze medewerking aan het project. Jessica is een van de initiatiefnemers van Stichting Early Birds en ook verbonden aan Stichting Still. Jacques is cameraman en vrijwillig programmamaker bij Midvliet TV en maakt films voor diverse maatschappelijke en culturele organisaties en initiatieven.

Met grote dankbaarheid kunnen we melden dat Stichting Stimuleringsfonds Rouw en Monuta Helpt en Dr. C.J. Vaillantfonds van de Landelijke Vereniging van Crematoria onze subsidieaanvragen hebben gehonoreerd. De toekenning van deze subsidies is een erkenning voor het belang van dit project.Vlinderkindcafe

16 en 17 december 2017

Boek

Kind van de toekomst